စစ္အစိုးရတပ္အား KIA တိုက္ခိုက္ျခင္းေပၚ ‘၀’ ေထာက္ခံ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အၾကီးဆံုး လူမ်ိဳးစု လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ ‘၀’ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ (UWSA) က ျမန္မာစစ္တပ္ အား တနလၤာေန႔ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIA)မွ စတင္တိုက္ခိုက္လိုက္ျခင္းကို ေထာက္ခံ သည္ဟုဆိုသည္။

အကယ္၍ ျမန္မာစစ္အစိုးရက KIA ကို စစ္အင္အားအလုံးအရင္းႏွင့္ တုန္႔ျပန္လာပါက “၀” တပ္ဖြဲ႔က KIA အားကူညီသြားမည္ဟု “၀” အရာရွိမ်ားေျပာသည္။

wa-leader-bao-youxia‘၀’ ေခါင္းေဆာင္ ေပါက္ယူခ်မ္း

ေဖေဖၚ၀ါရီ ၉ ေန႔ တိုက္ခိုက္မႈသည္ ၁၇ ႏွစ္တာ အပစ္အခတ္ရပ္ဆိုင္းေရး ကာလအတြင္း KIA က ျမန္မာစစ္တပ္ကို ပထမဆံုးပစ္ခတ္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ မန္ေမာ္(ဗန္းေမာ္)ခ႐ိုင္၊ မန္၀ိန္းျမိဳ႕နယ္အတြင္း KIA တပ္ရင္း(၂၇) ရွိသည့္ ေဒသသို႔ “ခြင့္ေတာင္းျခင္းမရိွဘဲ” ထိုးေဖာက္၀င္လာျခင္းေၾကာင့္ KIA ၏ ဟန္႔တားပစ္ခတ္ခံရသည့္ ျမန္မာစစ္တပ္မွာ မိုးညႇင္း နယ္ေျမခံတပ္ရင္း ခလရ (၁၅) ျဖစ္သည္။

အပစ္ရပ္ကာလအတြင္း အနည္းဆံုး KIA စစ္သား (၁၆) ဦးအား ျမန္မာစစ္တပ္က ပစ္သတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိုအခ်ိန္ KIA ဘက္မွ တုန္႔ျပန္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။

‘၀’ တပ္ဖြဲ႔သည္ KIA ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းေသာ “ျပည္ေထာင္စုတပ္ဖြဲ႕ ႏွင့္ အေရးေပၚျပည္ေထာင္စုေကာ္မတီ (CEFU)” ၏ အျပင္ဘက္ရိွ စစ္ေရးမဟာမိတ္ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ယင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔အား ျမန္မာျပည္တြင္ စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စု စနစ္ ထူေထာင္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လူမ်ိဳးစုလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔ (၆) ခု ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားသည္။

ယခုဖြဲ႔စည္းေနဆဲ စစ္တပ္ၾကိဳးဆြဲေသာ ျမန္မာအစိုးရသစ္က “ေနာက္တစ္ၾကိမ္ KIA အား အခြင့္အေရး အမိ်ဳးမိ်ဳးျဖင့္ ပိုၿပီးမဲဆြယ္စည္းရုံး လာႏိုင္တာေၾကာင့္ ၎အား KIA လက္ခံသြားမည္ကို ‘၀’ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ၾကိဳတင္စိုးရိမ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

အေစာပိုင္းကလည္း ျမန္မာစစ္အစိုးရလက္ေအာက္ခံ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (Border Guard Force, BGF) ကို KIA လက္ခံသြားမည္ကို ‘၀’ ေခါင္းေဆာင္မ်ား စိုးရိမ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္အစိုးရ၏ BGF အား ၎ႏွင့္အပစ္ရပ္ထားေသာ အဓိက လူမ်ိဳးစု လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး တပ္ဖြဲ႔မ်ား ျဖစ္သည့္ UWSA, မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP), ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္-ေျမာက္ပိုင္း (SSA-N) ႏွင့္ KIA တုိ႔ က လက္ခံရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

ယခုခ်ိန္ထိ ျမန္မာစစ္တပ္အား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးၾကီးသန္းေရႊႏွင့္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးၾကီးေမာင္ေအးတို႔ ႏွစ္ဦးကပဲ ဆက္ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္း ႏွင့္ ယခင္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္က ယခုအစိုးရသစ္၏ သမၼတျဖစ္လာျခင္း တို႔ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္အတြင္း ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ျဖစ္လာမည္ကို မျမင္ေၾကာင္း ‘o’ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး သုံးသတ္ေျပာသည္။

ယခု KIA ၏ ျမန္မာစစ္တပ္အား စတင္တိုက္ခိုက္မႈျပဳလာျခင္းေပၚ ၎၏ မဟာမိတ္မ်ား ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္သူမ်ားက အေကာင္းဘက္က ေထာက္ခံေနပါသည္။

This entry was posted in News, ျပည္တြင္းသတင္း. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *